هیئت رهروان شهدا کرج بسم رب الشهداء و الصدیقین با عرض سلام و درود به ساحت مقدس و منور حضرات چهارده معصوم (علیهم السلام) و دعا برای تعجیل در فرجِ ظهور امام زمان (علیه السلام) و درود به روح مطهر امام شهیدان، خمینی کبیر و درود به ارواح مطهر تمام شهیدان راه حق، به ویژه شهدای منطقه بهار کرج (مسجد و پایگاه بسیج المهدی). هیئت رهروان شهدای بهار، یکی از قدیمی ترین هیئات شهرستان کرج است که در سال 1359 و با آغاز جنگ تحمیلی شروع به فعالیت کرد. این هیئت در شبهای چهارشنبه و با قرائت دعای توسل در منازل شهدا و بعضاً در مسجد محل برگزار می گردد و تنها هیئتی است در کرج که به نام و یاد شهدا و در منازل شهدا برقرار می باشد. قابل توجه اینکه دستندرکاران و ذاکرین هیئت نیز از منسوبین به شهدا می باشند. ضمناً در ابتدا یا انتهای سال، مراسم یادواره همه شهدای محل، در مسجد المهدی بهار برگزار می گردد. http://hrshohada.mihanblog.com 2020-09-29T06:55:20+01:00 text/html 2019-12-09T16:09:33+01:00 hrshohada.mihanblog.com خادم الشهدا مراسم بزرگداشت پیكر پاك پدر شهید شاکری http://hrshohada.mihanblog.com/post/1810 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b style=""><font color="#009900">پدر </font><font color="#ff0000">شهید</font><font color="#009900"> رضا شاکری به فرزند شهیدش پیوست.</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hghu_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="">به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی سه شنبه 19 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء&nbsp;&nbsp;&nbsp;واقع در کرج، میدان شهدا، خیابان شهید شرع پسند(بهار)، خیابان شهید حسین نژاد رمضانی، خیابان شهید حمید ادیبی&nbsp;مسجد المهدی&nbsp;عجل الله تعالی فرجه و الشریف برگزار میگردد.</b></font></div> text/html 2018-10-07T20:42:48+01:00 hrshohada.mihanblog.com رهرو شهدا مادر شهید والا مقام محسن پور حسن به فرزند شهیدش پیوست http://hrshohada.mihanblog.com/post/1807 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/g8ql_shahid.jpg" alt="شهید والا مقام محسن پور حسن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اطلاع رسانی رحلت حاجیه خانم معصومه مرزبان</font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مادر شهید والا مقام محسن پور حسن به فرزند شهیدش پیوست</font></p> <p></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به همین مناسبت مراسم سوم و هفتمین روز درگذشت آن مرحومه روز پنجشنبه 97/7/19 از ساعت 15 الی 16:30 در مسجد المهدی </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">عجل الله تعالی فرجه و الشریف</font> واقع در کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، خیابان شهید حسین نژاد رمضانی، خیابان شهید حمید ادیبی برگزار میگردد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-10-07T17:54:02+01:00 hrshohada.mihanblog.com رهرو شهدا مجلس روضه به مدت 11 شب http://hrshohada.mihanblog.com/post/1806 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9o69_photo5893172511888223767-(1).jpg" alt="مجلس روضه به مدت 11 شب به یاد 55 شهید سرافراز منطقه بهار" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="4">مجلس روضه به مدت 11 شب به یاد 55 شهید سرافراز منطقه بهار</font><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سخنرانان:</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حجج الاسلام ؛ سید صدرالدین حسینی و جوشقانیان (از قم)<br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با مرثیه سرایی مداحان اهل بیت علیه السلام</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از دوشنبه 16 مهر الی پنجشنبه 26 مهر همزمان با نماز مغرب و عشاء</font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">محل برگزاری مراسم: خیابان بهار، خیابان شهید حمید ادیبی، مسجد المهدی عجل الله تعالی فرجه و الشریف</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-05-29T07:58:20+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سخن نگاشت بیانات رهبری 7-3-97 http://hrshohada.mihanblog.com/post/1805 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39709/C/13970307_0239709.jpg" alt="" height="420" width="588"></div> text/html 2018-05-29T07:57:26+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سخن نگاشت بیانات رهبری 7-3-97 http://hrshohada.mihanblog.com/post/1804 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39709/C/13970307_0139709.jpg" alt="" height="429" width="601"></div> text/html 2018-05-28T17:45:23+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا دیدار رمضانی دانشجویان با رهبری http://hrshohada.mihanblog.com/post/1803 <div align="center"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان</font><br><font color="#330033">جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی</font><br><font color="#003300">با رهبرمعظم انقلاب اسلامی</font><br>دیدار كردند<br><br></font></b></font><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39706/B/13970307_0539706.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39706/B/13970307_0539706.jpg" class="shrinkToFit" height="384" width="575"><br><br></font></b></font><div align="justify"><font size="2">* نظام در یک کارزار عظیمی قرار دارد؛ اصل مسئله این است. نظام بدون مشی انقلابی ارزشی ندارد. انقلابی‌گری هم فقط در بستر نظام قابل انجام است؛ اینجور نباشد که کسی نظام را نفی کند که ما انقلابی هستیم/ اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضدانقلاب به افکار عمومی، با روشنگری و مطالبه‌گری آرمان‌ها روبرو نشود، قطعاً ویرانگر خواهد بود. لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم آرمان‌ها شود و در مقابل تخریب افکار عمومی سد ایجاد کند.<br><br>* انقلاب تمام نمی‌شود؛ یک تحول دائمی و صیرورتی لازم است برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب/ این آرمان‌ها در کوتاه‌مدت تحقق پیدا نمی‌کند. اگر انقلاب استمرار داشته باشد، تحقق این آرمان‌ها قطعی خواهد بود. بنده از مسائل کشور مطلعم و معتقدم در همه‌ی این آرمان‌ها پیشرفت کرده‌ایم. آن جوانی که می‌گوید وضع خیلی بد است، من احساسش را تأیید می‌کنم اما حرفش را مطلقا نه.</font><br></div><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></div> text/html 2018-05-27T04:45:45+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا دیدار رهبری با مسئولان نظام http://hrshohada.mihanblog.com/post/1798 <div align="center"><font size="3" color="#000066"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#333300">در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان</font><br><font color="#330033">سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام</font><br><font color="#003333">با حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای</font><br>دیدار کردند.<br></font></b></font><br><font size="3" color="#000066"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img id="fullResImage" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39651/C/13970302_0539651.jpg" height="344" width="494"><br><br></font></b></font><div align="justify"><font size="2" color="#000066">* از اول انقلاب تا امروز، آمریکا انواع کارهای سیاسی،‌ اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کرده است. همه‌‌ی این کارها هم هدفش «براندازی» بود و این چیز جدیدی نیست. همه‌‌ی این توطئه‌ها هم شکست خورده، مثل گربه‌ معروف داستان تام و جری؛ و باز هم شکست خواهد خورد.<br><br>* </font><font size="2" color="#000066">در مسئله‌ی برجام چند تجربه در مقابل ماست که برای امروز ما و آیندگان مهم است: ۱.دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با آمریکا تعامل کند/ ۲.دشمنی آمریکا بر محور هسته‌ای نیست با نظام اسلامی است/ ۳.انعطاف در برابر دشمن او را گستاخ‌تر خواهد کرد/ ۴.ایستادگی در مقابل آمریکا باعث عقب‌نشاندن او میشود/ ۵.اروپا نشان‌داده در حساس‌ترین موارد با آمریکا همراه است/ ۶.گره نزدن مسائل کشور به برجام و مسائل خارجی.<br><br>* نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم و به چیزهای کم‌اهمیت دل خوش کنیم/ میگویند در برجام، آمریکا از نظر آبرو شکست‌خورده یا رابطه‌ بین اروپا و آمریکا شکرآب شده؛ اما آیا مذاکره کردیم که این‌ها بشود یا تحریم‌ها برداشته شود؟/ در مواجهه با برجام لازم است که عناصر سیاسی و مطبوعاتی از سرزنش یکدیگر پرهیز کنند. اهانت و هتک حرمت نشود و دوقطبی بر اساس برجام به‌وجود نیاید. اتحاد و همدلی را نقض نکنیم.<br><br>* اعلام شروط ایران برای ادامه برجام با اروپا از سوی رهبر انقلاب: - سه کشور اروپایی باید ثابت کنند بدعهدی مذاکرات سال۸۳ را نخواهند داشت. -اروپا باید علیه آمریکا بخاطر نقض برجام قطعنامه صادر کند. -اروپا نباید بحث موشکی و منطقه‌ای را مطرح کند. -اروپا باید با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مقابله کند. -اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند. -بانک‌های اروپایی باید تجارت با ایران را تضمین کنند. -در صورت تعلل اروپا، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است.<br>http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39650<br><br></font></div><font size="3" color="#000066"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></div> text/html 2018-05-24T05:00:50+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سخن نگاشت بیانات رهبری 2-3-97 http://hrshohada.mihanblog.com/post/1802 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39654/C/13970302_0439654.jpg" alt="" height="422" width="591"></div> text/html 2018-05-24T05:00:05+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سخن نگاشت بیانات رهبری 2-3-97 http://hrshohada.mihanblog.com/post/1801 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39654/C/13970302_0339654.jpg" alt="" height="445" width="624"></div> text/html 2018-05-24T04:56:25+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سخن نگاشت بیانات رهبری 2-3-97 http://hrshohada.mihanblog.com/post/1800 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39654/C/13970302_0239654.jpg" alt="" height="413" width="579"></div> text/html 2018-05-24T04:47:34+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سخن نگاشت بیانات رهبری 2-3-97 http://hrshohada.mihanblog.com/post/1799 <div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39654/C/13970302_0139654.jpg" alt="" height="429" width="600"></div> text/html 2018-03-12T09:45:08+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا در آرزوی شهادت http://hrshohada.mihanblog.com/post/1795 <div class="theme-designer-com-post-text"><h3 id="album-title" style="margin: -4px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">در آرزوی شهادت</span></h3> <p><span class="grayText photos-lead" style="line-height: 19px;"><span class="grayText photos-lead" style="line-height: 19px;"><img class="Icon_Note" style="margin-left: 5px; margin-bottom: 5px;" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/spacer.gif" alt="" align="abstop"></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #000080;">حضرت امام خامنه‌ای:</span></font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #000080;">«من به شما بگویم و به زبان بیاورم، هر وقت من فکر این را میکنم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تمام بشود و ما بمانیم و بعد یک وقتی مثلا به تصادف بمیریم -که خیلی می‌میرند-، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهد است آنچنان به قلبم فشار می‌آید... یک میدان مسابقه‌ی افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشود و آدم همین طور بمیرد؛ این خیلی سخت است. ای کاش -و این دعایی ست که از قلب ما بر می آید- ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشد. و من گمان نمی کنم که کسی باشد که حقیقت این جور مردن را بداند و این آرزو را نکند.»</span></font></div> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39187/C/13961220_0139187.jpg" alt="" width="473" height="337"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39187/C/13961220_0239187.jpg" alt="" width="472" height="656"></p></div> text/html 2018-03-10T10:13:20+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا دیدار جمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور با رهبری http://hrshohada.mihanblog.com/post/1794 <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیدار جمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با حضرت امام خامنه ای</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><img id="fullResImage" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39167/C/13961219_2439167.jpg" alt="" height="310" width="447"></span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* دوران دفاع مقدس قطعه ای نورانی و برگ زرین از تاریخ کشور و انقلاب است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* عظمت، فداکاری، ایمان، تدبیر، شجاعت و بصیرت جوانان موجب شد که جنگ به نفع ملت تمام و انقلاب اسلامی ریشه دارتر و قوی تر از گذشته شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* عزت، اقتدار، امنیت، استقلال، آزادی و سلامت امروزِ کشور و ملت، مرهون ۸ سال دفاع مقدس است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* کاروان های راهیان نور یک مبارزه عظیم مردمی برای زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* دفاع جوانان ملت ایران در جنگ ۸ ساله، دارای ویژگی‌ها و خصوصیات فوق العاده ای بود که عبارتند از «عزم و اراده قوی»، «ایمان مستحکم»، «شجاعت و فداکاری»، «ابتکار و نوآوری» و «عبادت و توسلات معنوی».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* همت‌ها، خرازی‌ها، باکری‌ها، برونسی‌ها، چیت سازیان‌ها و هزاران جوان دیگر، انسانهای معمولی بودند که جنگ آنها را به اسطوره های عظیم و چهره های ماندگار و ستاره های درخشان تبدیل کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* عبادت، خردمندی و تدبیر، دلیری و شجاعت، فداکاری و ایستادگی، و بصیرت ویژگیهای ممتاز جوانان دوران دفاع مقدس بود که از آنان، شیران روز و عابدان شب ساخته بود و بر همین اساس امام (ره) با نگاه عمیق خود، تربیت چنین جوانانی را فتح الفتوح خواندند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* اکنون با نسلی مواجه هستیم که ایمان، استعداد و شکوفایی و اقتدار او از نسل اول بیشتر است و این نسل برای عقب راندن دشمن از نسل های قبل آماده تر هستند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* با وجود چنین جوانانی و با حرکت هایی همچون راهیان نور، دشمن در مقابل ملت ایران، همچون چهل سال گذشته، هیچ غلطی نمی تواند بکند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">* همه دستگاهها به این حرکت کمک کنند، ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور هرچه بیشتر تعمیق شود، در روایتگری حوادث و مسائل، امانت رعایت و از اغراق پرهیز شود، حوادث برجسته دوران دفاع مقدس در کتابهای درس گنجانده شوند، و ایمنی مسافران کاروانهای راهیان نور حتماً رعایت شود.</span></p> text/html 2018-03-08T17:26:23+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا عكس نوشته های بیانات امام خامنه ای درباره حجاب http://hrshohada.mihanblog.com/post/1792 <div class="theme-designer-com-post-text"><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>عكس نوشته های بیانات امام خامنه ای درباره حجاب</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39137/C/13961217_0439137.jpg" alt="" height="253" width="477"></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39137/C/13961217_0239137.jpg" alt="" height="320" width="480"></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39137/C/13961217_0139137.jpg" alt="" height="314" width="464"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39137/C/13961217_0239137.jpg" alt="" height="318" width="478"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39137/C/13961217_0339137.jpg" alt="" height="556" width="465"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </div> text/html 2018-03-08T16:30:11+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا بیانات امام خامنه ای در دیدار مداحان و شاعران اهل‌بیت http://hrshohada.mihanblog.com/post/1793 <div class="theme-designer-com-post-text"><h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #003300;"><strong>بیانات حضرت امام خامنه ای </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #003300;"><strong>در دیدار مداحان و شاعران اهل‌بیت علیهم‌السلام</strong></span></h3> <p>&nbsp;<img class="shrinkToFit" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39133/B/13961217_0139133.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39133/B/13961217_0139133.jpg" height="318" width="479"></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; color: #993300;">در آستانه خجسته سالروز میلاد ام‌الائمه حضرت فاطمه‌ زهرا(س) جمعی از شاعران و ذاکران اهل‌بیت(ع) از سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: small; color: #993300;"><span style="color: #000080;">* زن در منطق اسلام، موجودی است که دارای ایمان و عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت است، در اجتماع اثرگذار است، رشد علمی و معنوی دارد، مدیر کانون بسیارمهم خانواده و مایه آرامش مرد است. اینها در کنار خصوصیات زنانه مانند لطافت و آمادگی دریافت انوار الهی است.</span> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; color: #993300;"><span style="color: #000080;">* اینکه چهار دختر فریب بخورند و در خیابان حجابشان را بردارند، مسئله حقیری است. آن چیزی که من را حساس می کند طرح مسئله «حجاب اجباری» از دهان یک گروهی از خواص است. یعنی یک عده‌ای همان خطی را دنبال می کنند که دشمن نتوانسته بود آن را به نتیجه برساند/ آنچه که حرام شرعی است، نباید بصورت آشکار صورت بگیرد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; color: #993300;"><span style="color: #000080;">* آن کسانی که وانمود میکنند عدالت جنسیّتی به این است که در همه‌ی میدانهایی که مردها وارد میشوند، زنها هم باید وارد بشوند، اینها خیانت میکنند به اعتماد زن و به حرمت و شخصیّت و هویّت زن.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; color: #993300;"><span style="color: #000080;">* مدیر خانواده زن است، محورِ کانونِ خانواده زن است، مهم‌تر از همه‌ی مشاغل زن، مادری، همسری و ایجاد آرامش و سکینه است.</span></span></p></div> text/html 2018-03-06T11:57:44+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا مراسم تشییع پیكر پاك پدر شهیدان ناحی http://hrshohada.mihanblog.com/post/1791 <div class="theme-designer-com-post-text"><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #800000;"><strong>پدر والامقام «شهیدان ناحی» به فرزندان شهیدش پیوست</strong></span></font></p> <div id="docDiv3Date">تاریخ انتشار : <span>سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۵</span></div> <div id="docDiv4Lead"> <div>&nbsp;</div> <div id="docDiv4LeadTitle"><span style="color: #0000ff;"><strong>«حاج محمد ناحی» پدر والامقام «شهیدان وحید و سعید ناحی» پس از سال‌ها فراق از فرزندانش دعوت حق را لبیک گفته و به فرزندان شهیدش پیوست.</strong></span></div> <div>&nbsp;</div> </div> <div id="docDiv1"> <div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"><img id="docBigImg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="پدر والامقام «شهیدان ناحی» به فرزندان شهیدش پیوست" src="http://isaar.ir/images/docs/000238/n00238825-b.jpg" alt="پدر والامقام «شهیدان ناحی» به فرزندان شهیدش پیوست" width="371" vspace="1" hspace="0" height="255" border="0" align="top"></div> <div class="clear">&nbsp;</div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="3"><strong>به گزارش ایثار واحد خبر استان البرز</strong> «حاج محمد ناحی» پدر والامقام «شهیدان وحید و سعید ناحی» پس از سال‌ها فراق از فرزندانش دعوت حق را لبیک گفته و به فرزندان شهیدش پیوست.<br> &nbsp;فریدون نصیری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو کرج ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ی معزای این پدر والامقام اعلام داشت: پیکر پاک این پدر گرامی فردا <font color="#CC0000"><b>چهارشنبه 16 اسفندماه از ساعت 10 </b></font>از مقبل منزل آن مرحوم به سمت مسجد امام سجاد علیه‌السلام تشییع در امام زاده محمد علیه‌السلام در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.<br> گفتنی است ابراهیم طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پیامی ضایعه درگذشت ابو الشهید «حاج محمد ناحی» را به خانواده‌ی معزای این عزیز سفرکرده و مردم شریف و شهیدپرور البرز تسلیت عرض نمود.<br> شایان‌ذکر است مراسم بزرگداشت این پدر والامقام <b><font color="#CC0000">پنج‌شنبه 17 اسفندماه از ساعت 16</font></b> در مسجد امام سجاد علیه‌السلام واقع در آزادگان، خیابان برغان برگزار خواهد شد.</font></p></div> text/html 2018-03-06T11:37:33+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا روح پدر شهیدان عید و وحید ناحی مهمان شهیدانش شد http://hrshohada.mihanblog.com/post/1790 <div align="center"><font color="#003300"><b><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/wq18_img_20180306_054656_044.jpg" alt="" width="600" vspace="0" hspace="0" height="899" border="0" align="bottom"><br><br>روح پدر بزرگوار <font color="#990000">شهیدان والامقام</font><br><br>سعید و وحید ناحی<br><br>مهمان شهیدانش شد<br></font></b></font></div> text/html 2018-03-05T07:24:48+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا عكس نوشته هایی از بیانات آقا در دیدار با دانشجویان شریف http://hrshohada.mihanblog.com/post/1784 <div class="theme-designer-com-post-text"><img id="smpsid_3" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/C/13951013_0635317.jpg" alt="" width="485" height="675" border="0"> <p style="text-align: center;"><img id="smpsid_2" title="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/C/13951013_0835317.jpg" alt="" width="481" height="257" border="0"></p> <p style="text-align: center;"><img id="smpsid_4" title="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/C/13951013_0735317.jpg" alt="" width="481" height="669" border="0"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/B/13951013_0135317.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/B/13951013_0135317.jpg" width="464" height="337"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/B/13951013_0235317.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/B/13951013_0235317.jpg" width="481" height="351"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/B/13951013_0335317.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/B/13951013_0335317.jpg" width="489" height="356"></p> <p style="text-align: center;"><img id="smpsid_0" title="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/C/13951013_0435317.jpg" alt="" width="495" height="330" border="0"></p> <p style="text-align: center;"><img id="smpsid_1" title="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/35317/C/13951013_0535317.jpg" alt="" width="476" height="316" border="0"></p> <p style="text-align: center;">عكس نوشته هایی از بیانات آقا</p></div> text/html 2018-03-04T13:03:05+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا توصیه رهبری به شهید حدادیان http://hrshohada.mihanblog.com/post/1778 <div class="theme-designer-com-post-text"><p style="text-align: justify;">یکشنبه، 13 اسفند 1396 - 15:40</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><a rel="nofollow" class="news_title" title="توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان" href="http://www.shahidnews.com/view/192030/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86">توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><a rel="nofollow" class="news_title" title="توصیه رهبر معظم انقلاب به شهید حدادیان" href="http://www.shahidnews.com/view/192030/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86"> (شهید فتنه خیابان پاسداران)</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><font size="2">با توجه به اینکه خادم هیأت هستید علم و معرفت خود را بالا ببرید.</font></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #800000;"><strong>پدر شهید: خوشبختانه روز گذشته هیأتی از طرف مقام معظم رهبری به منزل ما آمدند و پیام تسلیت آقا را به ما رساندند همین برای ما کافی است و این پیام تسلای بسیار بزرگ و آرامش‌بخشی برای ما به شمار می‌رود.</strong></span></font></p></div> text/html 2018-03-04T07:26:04+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا انتصاب نماینده ولی‌فقیه در سپاه http://hrshohada.mihanblog.com/post/1786 <div class="theme-designer-com-post-text"><h5 style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">با احکام فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت؛</span></h5> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">انتصاب نماینده ولی‌فقیه در سپاه </span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">و رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا</span></h3> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><img style="margin: 3px 5px 5px 0px; border: 1px solid #666666; width: 220px;" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39105/smpl.jpg" alt="انتصاب نماینده ولی‌فقیه در سپاه و رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا" align="left"></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، در احکام جداگانه‌ای حجة‌الاسلام حاج شیخ عبدالله حاج صادقی را به سمت نماینده‌ی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجة‌الاسلام حاج شیخ علی سعیدی را به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.<br> متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:</span></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالله حاج صادقی <span style="font-size: 10px;">(دامت افاضاته)</span><br> نظر به پایان مأموریت جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علی سعیدی و تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، جناب‌عالی را به سمت نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌نمایم.<br> ارتقاء معنویت و بصیرت دینی و تقویت روحیه جهادی و انقلابی آحاد فرماندهان و پاسداران و بسیجیان و خانواده‌های آنان با بهره‌گیری از حوزه‌های علمیه و استفاده از روحانیون عالم و عامل و اثرگذار، هماهنگ با سیاست‌های ابلاغی و تعامل ‌هم‌افزا با فرماندهی کل سپاه مورد انتظار است.<br> از زحمات و تلاشهای ارزشمند حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علی سعیدی در طول این مسئولیت تشکر می‌کنم.</span></div> <p><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.</span></p> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">سیّد علی خامنه‌ای<br> ۱۳ اسفند ۱۳۹۶&nbsp; </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">بسم الله الرّحمن الرّحیم</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علی سعیدی <span style="font-size: 10px;">(دامت افاضاته)</span><br> با تشکر و قدردانی از تلاش‌های خالصانه و ارزشمند جناب حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ غلامرضا صفائی در طول خدمت، نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، جناب‌عالی را به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا منصوب می‌نمایم.<br> ارتقاء سطح آمادگی‌های معنوی و بصیرت دینی فرماندهان و آحاد کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان با استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه و سازمان‌های عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح از طریق سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت و تعامل نزدیک و هم‌افزا با ستاد کل مورد انتظار است.<br> توفیق همگان را از خداوند مسئلت دارم.</span></div> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px; color: #0000ff;">سیّد علی خامنه‌ای<br> ۱۳ اسفند ۱۳۹۶&nbsp; </span></p></div> text/html 2018-03-01T19:06:03+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا دیدار دست‌اندرکاران کنگره روحانی شهید صدوق گلپایگانی و ۳۷۲ شهید گلپایگان با رهبری http://hrshohada.mihanblog.com/post/1779 <div class="theme-designer-com-post-text"><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003300; font-size: small;">دیدار دست‌اندرکاران کنگره روحانی <span style="color: #ff0000;">شهید صدوق گلپایگانی</span> و ۳۷۲ شهید گلپایگان</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003300; font-size: small;"> با حضرت امام خامنه ای</span></h3> <p><a rel="nofollow" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=39071"><img style="margin: 3px 5px 5px 0px; border: 1px solid #666666;" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39071/smpl.jpg" alt="" width="220" height="165" align="left"></a></p> <p style="text-align: justify;">بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره روحانی شهید صدوق گلپایگانی و ۳۷۲ شهید شهرستان گلپایگان که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود، امشب (پنج‌شنبه) در محل این همایش منتشر شد.<br> حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار، گلپایگان را منطقه‌ای عالم‌خیز خواندند و با اشاره به شهدای برجسته این شهر گفتند: <span style="color: #0000ff;"><strong>از جمله شهدای برجسته گلپایگان، روحانی شهید مرحوم صدوق است که خصوصیات برجسته‌ای همچون خدمت به مردم و مقابله با رژیم طاغوت درباره ایشان در این جلسه نقل شد.</strong></span><br> ایشان، آمادگی برای بذل جان در راه خدا را فضیلتی بزرگ دانستند و افزودند: جان انسان در نهایت از بین خواهد رفت اما <strong><span style="color: #0000ff;">کار شهدا، کاری بسیار باارزش و زیرکانه است که با شهادت یعنی یک مرگ تاجرانه و حسابگرانه، در یک معامله پرسود جان از بین‌رفتنی خود را با خداوند معامله می‌کنند و در ازای آن، پاداش بهشت را می‌گیرند.</span></strong></p></div> text/html 2018-03-01T13:08:37+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا شما در قدس نماز جماعت می‌خوانید http://hrshohada.mihanblog.com/post/1781 <div class="theme-designer-com-post-text"><h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"> با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><img class="shrinkToFit" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39077/B/13961210_1239077.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39077/B/13961210_1239077.jpg" width="463" height="308"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #003300; background-color: #ffff99;"><strong>شما در قدس نماز جماعت می‌خوانید</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (پنج‌شنبه) در دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از سوریه در خط مقدم مبارزه با دشمنان اسلام، پیروزی را از آنِ ملت‌های مؤمن و مجاهد خواندند و با تأکید بر لزوم پافشاری بر مشترکات اسلامی، گفتند: امیدواریم همگی آن روزی را ببینیم که شما در قدس نماز جماعت می‌خوانید.</p></div> text/html 2018-03-01T13:07:05+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا عكس نوشت بیانات آقا در دیدار با وزیر اوقاف سوریه http://hrshohada.mihanblog.com/post/1780 <div align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39083/C/13961211_0139083.jpg" alt="" width="481" height="259"><br><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39083/C/13961211_0239083.jpg" alt="" width="468" height="651"></div> text/html 2018-02-28T13:09:36+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا همایش «سوختگان وصل» http://hrshohada.mihanblog.com/post/1782 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="rutitr" style="text-align: center;">در همایش «سوختگان وصل» مطرح شد:</div> <div class="rutitr" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="title" style="text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"> <h1 class="title" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a rel="nofollow" href="http://aghigh.ir/fa/news/94628/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%90-%D8%AF%D9%84%D9%92-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85"> حاج سعید حدادیان: توصیه رهبر معظم انقلاب به ساخت چند فیلم مانند «به وقت شام»</a></span></h1> <h1 class="title" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</h1> <h1 class="title" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a rel="nofollow" href="http://aghigh.ir/fa/news/94628/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%90-%D8%AF%D9%84%D9%92-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85">علیرضا افتخاری: دلم می‌خواست که عزیزِ دلْ، قاسم سلیمانی را ببینم</a></span></h1> <p>&nbsp;</p> <p><img style="border: none;" title="" src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1396/12/8/209101_883.jpg" alt="" width="367" height="247"></p> <p><img style="border: none;" title="" src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1396/12/8/209102_715.jpg" alt="" width="376" height="253"></p> <p><img style="border: none;" title="" src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1396/12/8/209098_102.jpg" alt="" width="378" height="261"></p> <p><img style="border: none;" title="" src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1396/12/8/209093_829.jpg" alt="" width="405" height="273"></p> </div></div> text/html 2018-02-27T05:47:56+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا یاعلی http://hrshohada.mihanblog.com/post/1777 <div class="theme-designer-com-post-text"><p style="text-align: center;">بسم الله</p> <p style="text-align: center;"><br> <strong><span style="color: #0000ff;">یا علی لَعلِ عقیقی جز تو نیست</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">هیچ درویشی حقیقی جز تو نیست</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">لنگ لنگانِ طریقت را ببین</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">مردمِ دور از حقیقت را ببین</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">خیلِ درویشان دكان آراستند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">كامِ خود را تحتِ نامَت خواستند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">خلق را در اشتباه انداختند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">یوسفِ ما را به چاه انداختند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">كیستند اینان ؟ رفیقِ نیمه‌ راه</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">وقتِ جان‌ بازی به كنجِ خانقاه</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">فصلِ جنگ آمد ، تماشاگر شدند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">صلح آمد ، لاله ی پرپر شدند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">دل به كشكول و تَبرزِین بسته‌اند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">بهرِ قتلَت تیغِ زرین بسته‌اند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">موج‌ها از بس تَلاطُم كرده‌اند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">راهِ اقیانوس را گُم گرده‌اند</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">*****</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">شاعر: مرحوم حاج محمدرضا آقاسی</span></strong></p></div> text/html 2018-02-27T05:47:16+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور با رهبری http://hrshohada.mihanblog.com/post/1776 <div class="theme-designer-com-post-text"><h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۱۴ هزار <span style="color: #ff0000;">شهید</span> جامعه کارگری کشور</span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">با رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">*****</span></p> <p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-size: small; color: #008000;"><span style="font-size: 12px;">انجام کارهای اثرگذار و پرهیز از کارهای تشریفاتی</span></span></strong></em></p> <p style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-size: small; color: #008000;"><img class="shrinkToFit" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39047/B/13961206_0439047.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39047/B/13961206_0439047.jpg" height="422" width="282"></span></strong></em></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره‌ی ۱۴ هزار شهید جامعه‌ی کارگری کشور که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود، صبح امروز (دوشنبه) در محل این همایش منتشر شد.<br> <br> حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در این دیدار، بزرگداشت شهدا در سراسر کشور را نشانه‌ی لطف و اراده‌ی الهی مبنی بر مستدام ماندن سایه‌ی شهیدان بر سر ایران دانستند و گفتند: <span style="color: #ff0000;"><strong>تکریم شهدای برخی اقشار از جمله شهدای کارگری ارزش مضاعف دارد</strong></span> زیرا در همه‌ی حوادث دوران انقلاب، مقابله با گروهک‌ها و دفاع مقدس، کارگران با غیرت و بصیرت در صحنه حاضر شدند.<br> <br> ایشان با اشاره به ناکام ماندن ضدانقلاب در تحریک کارگران علیه جمهوری اسلامی، افزودند: یکی از کارهای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه‌ها بود اما کارگران در طول این سال‌ها همواره با بصیرت و همت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند.<br> <br> رهبر انقلاب اسلامی حضور برجسته‌ی کارگران در دفاع مقدس را عرصه‌ی دیگری از غیرت و حمیّت دینی آنان برشمردند و خاطرنشان کردند: هرگاه امام بزرگوار فراخوان می‌دادند، بسیاری از کارگران جوان و مؤمن که حتی نان شب و زندگی آن‌ها وابسته به درآمد روزانه‌شان بود، به‌عنوان بسیجی به جبهه‌ها می‌رفتند و با منطق و استدلال می‌گفتند <span style="color: #ff0000;"><strong>«باید برویم از کشور و مرز اسلامی دفاع کنیم زیرا اگر دشمن مسلط شود، نه نان، بلکه هیچ‌چیز نخواهیم داشت.»</strong></span><br> <br> ایشان همچنین دست‌اندرکاران کنگره‌ی شهدا را به انجام کارهای اثرگذار و پرهیز از کارهای تشریفاتی توصیه کردند.</span></div></div> text/html 2018-02-27T05:46:44+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا لباس خادمی شهید بسیجی خیابان پاسداران؛ «محمد حسین حدادیان» بر روی مزارش http://hrshohada.mihanblog.com/post/1775 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="item-title"> <h1 class="title" style="text-align: center;"><a href="https://www.mashreghnews.ir/photo/833769/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF">بر من لباس نوکری‌ام را کفن کنید</a></h1> </div> <div class="item-summary"> <p class="summary introtext" style="text-align: center;">لباس خادمی <span style="color: #ff0000;"><strong>شهید</strong> </span>بسیجی خیابان پاسداران؛ <span style="color: #ff0000;"><strong>«محمد حسین حدادیان»</strong></span> بر روی مزارش</p> </div> <div class="item-body"> <div class="item-text"> <div class="gallery" style="text-align: center;"><img title="لباس خادمی شهید محمد حسین حدادیان بر روی مزارش" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/02/22/4/2197399.jpg" alt="لباس خادمی شهید محمد حسین حدادیان بر روی مزارش" height="671" width="504"></div> </div> </div></div> text/html 2018-02-27T04:45:59+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا وداع خانواده شهید بسیجی خیابان پاسداران با فرزندشان http://hrshohada.mihanblog.com/post/1774 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="item-title" style="text-align: center;"> <h1 class="title"><a href="https://www.mashreghnews.ir/photo/833528/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86">وداع خانواده <font color="#990000">شهید</font> بسیجی خیابان پاسداران با فرزندشان</a></h1> </div> <div class="item-summary" style="text-align: center;"> <p class="summary introtext">وداع اختصاصی خانواده بسیجی شهید محمد حسین حدادیان با پیکر فرزندشان در معراج شهدا</p> </div> <div class="item-body" style="text-align: center;"> <div class="item-text"> <div class="gallery"><img title="وداع خانواده شهید محمدحسین حدادیان با پیکر فرزندشان" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/02/21/4/2196792.jpg" alt="وداع خانواده شهید محمدحسین حدادیان با پیکر فرزندشان" height="280" width="466"></div> </div> </div></div> text/html 2018-02-26T07:45:00+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا سرباز کوچک؛ شگفتی بزرگ http://hrshohada.mihanblog.com/post/1773 <div class="theme-designer-com-post-text"><h3 id="album-title" style="margin: -4px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: #800000; font-size: small;">سرباز کوچک؛ شگفتی بزرگ</span></h3> <p><span class="grayText photos-lead" style="line-height: 19px;"><span class="grayText photos-lead" style="line-height: 19px;"><img class="Icon_Note" style="margin-left: 5px; margin-bottom: 5px;" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/spacer.gif" alt="" align="abstop"></span></span></p> <div style="text-align: justify;">متن <span style="color: #003300;"><strong>تقریظ</strong></span> حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بر کتاب «سرباز کوچک امام <span style="font-size: 8px;">(رحمه‌الله)</span>» منتشر شد. در این کتاب، خاطرات دوران اسارت آزاده‌ی سرافراز آقای مهدی طحانیان در سنین نوجوانی در زندان‌های رژیم بعث عراق (۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹) روایت شده است.<br> <div style="text-align: center;"><br> <span style="color: #0000ff;"><strong>باسمه تعالی</strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>سرگذشت این نوجوان شجاع و باهوش و صبور در اردوگاه‌های اسارت، یکی از شگفتی‌های دفاع مقدّس است؛ </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ماجراهای پسربچّه‌ی سیزده چهارده ساله‌ای که نخست میدان جنگ و سپس میدان مقاومت در برابر مأموران درنده‌خوی بعثی را با رفتار و روحیه‌ای اعجاب‌‌‌انگیز، آزموده و از هر دو سربلند بیرون آمده است. </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>دلْ بر مظلومیّت او میسوزد ولی از قدرت و تحمّل و صبر او پرمیکشد؛ این نیز بخشی از معجزه‌ی بزرگ انقلاب اسلامی است. </strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در این کتاب، نشانه‌های خباثت و لئامتِ مأموران بعثی آشکارتر از کتابهای مشابهی است که خوانده‌ام.به‌هرحال این یک سند باارزش از دفاع مقدّس و انقلاب است؛ باید قدر دانسته شود.</strong></span><br><span style="color: #003300;"><strong> خوب است سست‌پیمان‌های مغلوب‌دنیاشده، نگاهی به امثال این نوشته‌ی صادقانه و معصومانه بیندازند، شاید رحمت خدا شامل آنان شود.</strong></span></div> <div style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>۹۶/۴/۱۲</strong></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><img class="shrinkToFit" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39042/B/13961206_0139042.jpg" alt="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/39042/B/13961206_0139042.jpg" height="607" width="433"></strong></span></div> </div></div> text/html 2018-02-25T05:44:12+01:00 hrshohada.mihanblog.com کاتب شهدا واکنش پروانه معصومی به صحبت های عجیب "لیلا حاتمی http://hrshohada.mihanblog.com/post/1772 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="rotitr" style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>در گفتگو با دانا عنوان شد:</strong></span></div> <div class="titr" style="text-align: justify;"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><a rel="nofollow" href="http://www.dana.ir/News/1318746.html"><span style="color: #800000;">واکنش پروانه معصومی به صحبت های عجیب "لیلا حاتمی":</span></a></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.dana.ir/News/1318746.html">این چه اعتراضی است که 4 نفر شهید شدند؟</a></h1> </div> <p><img class="img-responsive" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/1574994" alt="واکنش پروانه معصومی به صحبت های عجیب " height="343" width="456"></p> <div class="lide" style="text-align: justify;">پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت سینما،تئاتر و تلویزیون گفت: خانم لیلا حاتمی مگر در کشورهای دیگر اعتراض را با بوسه جواب می دهند؟ اینجا که در اعتراضات 4 نفر از نیروی انتظامی را شهید کردند، این چه اعتراضی است؟ جاهای دیگر وقتی که مردم اعتراض می کنند خیلی به مردمشان احترام می گذارند؟ آنها که مردم را به مسلسل می بندند. خانم حاتمی عجب حرفی زده اند.</div> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت سینما،تئاتر و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار <a rel="nofollow" href="http://www.dana.ir/" target="_blank">شبکه اطلاع رسانی راه دانا</a>؛ در مورد صحبت های لیلا حاتمی در نشست خبری فیلم"خوک" در جشنواره برلین خطاب به وی گفت: خانم لیلا حاتمی! مگر در کشورهای دیگر اعتراض را با بوسه جواب می دهند؟ اینجا که در اعتراضات 4 نفر از نیروی انتظامی را شهید کردند، این چه اعتراضی است؟ جاهای دیگر وقتی که مردم اعتراض می کنند خیلی به مردمشان احترام می گذارند؟ آنها که مردم را به مسلسل می بندند. خانم حاتمی عجب حرفی زده اند.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">معصومی در پایان گفت: خانم حاتمی شما برای فیلم خوک رفته اید به این چیز ها چه کاری دارید؟ چرا سعی می کنید در هر چیزی دخالت کنید؟</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;وی گفت: من که از این کار ایشان خوشم نیامد. کاش هرگز از این کارشان با خبر نمی شدم. خواهش می کنم کسانی که حرفی می خواهند بزنند و خارج از ایران هستند، بدانند که در ایران زندگی می کنند و ایرانی هستند. کوچک کردن ایران به این شکل که این خانم گفتند باعث کوچک کردن خودشان است. اگر دوست ندارند بروند جای دیگر زندگی کنند.</p></div>