پدر شهید رضا شاکری به فرزند شهیدش پیوست.به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی سه شنبه 19 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء   واقع در کرج، میدان شهدا، خیابان شهید شرع پسند(بهار)، خیابان شهید حسین نژاد رمضانی، خیابان شهید حمید ادیبی مسجد المهدی عجل الله تعالی فرجه و الشریف برگزار میگردد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدا،  مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آذر 1398 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان والامقام

شهید امیر زرکانی


شهید احمد دهقانی

و
شهید بهمن قره حسنلو


شهید احمد دهقانی

برگزار می گردد.زمان:
سه شنبه- 1395/5/26- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 23 مرداد 1395 توسط کاتب شهدا
دعای توسل دیشب با حضور خیل کثیر عاشقان اهل بیت و رهروان شهدا
در مسجد المهدی (عج) بهار برگزار گردید.

این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشا آغاز شد، پس از قرائت قرآن، دعای توسل با نوای گرم و دلنشین پیرغلام آستان آل الله جناب حاج آقا حصارکی (پدر بزرگوار شهید والامقام محمدرضا حصارکی) و نیز آقای بوریایی ادامه یافت.

دعای توسل

دعای توسل

دعای توسل


ادامه مطلب

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1395 توسط کاتب شهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان والامقام

شهید محمرضا حصارکی


شهید احمد دهقانی

و
شهید علی اصغر سلطانمحمدی


شهید احمد دهقانی
برگزار می گردد.

زمان:
سه شنبه- 1395/5/19- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 مرداد 1395 توسط کاتب شهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به مناسبت سی و چهارمین سالگرد شهادت

معلم شهید علی عدالت منش

زمان:
سه شنبه- 1395/5/12- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 مرداد 1395 توسط کاتب شهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان مرتضی و مهدی یادگاری


شهید مهدی یادگاریشهید مرتضی یادگاریزمان:
سه شنبه- 1394/6/24- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 20 شهریور 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان ایوب بلوک و حمید ادیبی


شهید ایوب بلوکشهید احمد دهقانیزمان:
سه شنبه- 1394/6/17- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 شهریور 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان مهدی حاجی قاسمی و امیر زرعکانی و علی رضا حسینی


شهید احمد دهقانیشهید احمد دهقانی


بر گزار می گردد.

زمان:
سه شنبه- 1394/5/27- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 مرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان علی اصغر سلطان محمدی و محمد رضا حصارکی


شهید احمد دهقانیشهید احمد دهقانیزمان:
سه شنبه- 1394/5/20- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 مرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام علی عدالت منش

شهید احمد دهقانی

بر گزار می گردد.

زمان:
سه شنبه- 1394/5/13 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 مرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان علی اکبر ریوندی و علی میرزایی

بر گزار می گردد.


شهید احمد دهقانیشهید احمد دهقانیزمان:
سه شنبه- 1394/5/6- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 مرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام حسین شبانی

شهید حسین شبانی

بر گزار می گردد.

زمان:
سه شنبه- 1394/3/26 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 خرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام مسعود ملا حسنی

شهید مسعود ملا حسنی

بر گزار می گردد.

زمان:
سه شنبه- 1394/3/19 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیدان محمد و محسن فرجی

بر گزار می گردد.


شهید محمد فرجیشهید محسن فرجیزمان:
سه شنبه- 1394/3/5- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام محمد حسن نعمت الهی

بر گزار می گردد.

شهید محمد حسن نعمت الهی


زمان:
سه شنبه- 1394/2/29 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــدان والامقام مرتضی و مهدی یادگاری

شهید مرتضی یادگاریشهید مهدی یادگاری

بر گزار می گردد.

زمان: سه شنبه - 1394/2/22- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج - م شهدا- خ شهید شرع پسند - خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام مسعود بابا

و گرامیداشت یاد پدر بزرگوار شهید

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی


زمان:
سه شنبه- 1394/2/15 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام محمد رضا یزدانی

بر گزار می گردد.

شهید  محمدرضا یزدانی


زمان:
سه شنبه- 1394/2/8 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام احمد دهقان

و گرامیداشت یاد پدر بزرگوار شهید

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی


زمان:
سه شنبه- 1394/2/1 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 فروردین 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام بهمن قره حسنلو

و گرامیداشت یاد پدر بزرگوار شهید

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی


زمان:
سه شنبه- 1394/1/25 از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 فروردین 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام حمیدرضا کشتدار

بر گزار می گردد.

شهید حمید رضا کشتدار

زمان: سه شنبه- 1394/1/18- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- منزل شهید کشتدار.هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 فروردین 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام مهدی حاجی قاسمی

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی

زمان: سه شنبه- 1394/1/4- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 فروردین 1394 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به مناسبت سالگرد شهیـــدان والامقام


نصرالله پالیز پیشه


علی صادقی نژاد

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانیشهید نصرالله پالیز پیشه


زمان:
سه شنبه - 1393/12/26- از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج - م شهدا- خ شهید شرع پسند - خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 اسفند 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به مناسبت سالگرد شهیـــدان والامقام

سعید رضایی نیری

مجید رضایی نیری

مسعود بابا

احمد رئیسی

شهید احمد رئیسیشهید احمد دهقانیشهید احمد دهقانیشهید احمد دهقانی
و گرامیداشت یاد پدر بزرگوار شهید بابا؛ حاج منصور بابا
 
بر گزار می گردد.

زمان: سه شنبه - 1393/12/19- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج - م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام محسن پورحسن

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی

زمان: سه شنبه- 1393/12/12- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار)
طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 اسفند 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به مناسبت سالگرد شهیـــدان والامقام

حسین بزرگمهر

 محمد کمر روستا

بر گزار می گردد.

شهید محمد کمر روستاشهید حسین بزرگمهر


زمان:
سه شنبه - 1393/12/5- از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج - م شهدا- خ شهید شرع پسند - خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 اسفند 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام مجتبی امینی

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی

زمان: سه شنبه- 1393/11/28- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 بهمن 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته

به یاد
شهیــد والامقام حمید ادیبی
(اولین شهید انقلاب اسلامی در کرج)


بر گزار می گردد.

شهید حمید ادیبی


زمان:
سه شنبه- 1393/11/15- از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 بهمن 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به مناسبت سالگرد شهیـــدان والامقام

احمد حسین زاده حجازی

محرمعلی دانشمند


بر گزار می گردد.

مراسم یادبود شهیدان احمد حسین زاده حجازی و محرمعلی دانشمند


زمان:
سه شنبه - 1393/11/7- از نماز مغرب و عشاء


مکان: کرج - م شهدا- خ شهید شرع پسند - خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار کرج)


طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1393 توسط خادم الشهدا
مراسم دعای توسل؛ این هفته


به یاد شهیــد والامقام ابوالقاسم دهباشی

بر گزار می گردد.

شهید احمد دهقانی

زمان: سه شنبه- 1393/10/30- از نماز مغرب و عشاء

مکان: کرج- م شهدا- خ شهید شرع پسند- خ شهید حمید ادیبی- مسجد المهدی (عج)هیئت رهروان شهدا
(خانواده های شهدای منطقه بهار)

طبقه بندی: مراسم هفتگی هیئت، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 توسط خادم الشهدا
(تعداد کل صفحات:2)      1   2  
تمامی حقوق مطالب برای هیئت رهروان شهدا کرج محفوظ می باشد
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات